close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
نشریه اقتصادی بیزینس پرس:بررسی مفهوم شاخص كل در بورس
آخرین مطالب

تبلیغات سایت

قلم خش گير خودرو ( رنگ فابريك)
قلم تشخيص رنگ کارشناس 2

راه اندازی تالار گفت و گو

تالار گفتوگوی سایت کار و تجارت افتتاح شده است . کاربران میتوانند مطالب خود را بادیگر کاربران به اشتراک بگذارند و با دیگر کاربران به بحث و گفتوگو بپردازند.فقط اعضا میتوانند از امکانات کامل تالار استفاده کنند. عضویت در سایت کم تر از 30 ثانیه صورت میگیرد + یک بخش ویژه به عنوان ایده بازار برای ایده های نوین کاربران

افتتاح فروشگاه اینترنتی وبسایت کارو تجارت

فروش انواع مقالات ، پروژه های دانشجویی و پایان نامه در تمامی رشته ها و مقاطع.

کمیاب ترین مقالات و پروژه ها با ارزانترین قیمت.


عارف غفوری رقیب سرسخت کریس آنجل و دیوید کاپرفیلد

*مژده* افتتاح کانال تلگرامی کمپین طرفداران عارف غفوری *مژده*

فیلم و عکس و خبر های جدید را در تلگرام خود دریافت کنید 

عارف غفوری رقیب سرسخت کریس آنجل و دیوید کاپرفیلد ( خارج کردن روح از بدن متوقف کردن نبض پرواز و راه رفتن روی آب های خلیج فارس خواندن ذهن و پیش گویی های فوق العاده عارف منجر به برنده شدن جایزه جهانی بهترین شعبده باز جهان جایزه مرلین شد )

ادرس سایت : arefghafouricamp.rzb.ir

مارا در تلگرام دنبال کنید برای عضویت روی  لینک تلگرام زیر کلیک و سپس join را در تلگرام خود بزنید 


telegram.me/arefghafouricam

آخرین ارسال های انجمن

ارسالی کاربر بررسی مفهوم شاخص كل در بورس

ارسالی کاربر بررسی مفهوم شاخص كل در بورس

 

نشریه اقصادی بیزینس پرس

 

 بررسی شاخص كل در بورس و بازده پرتفوي


مقدمه
يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملكردسرمايه‌گذاري در بورس و حتي سرمايه‌گذاري‌هاي غير مالي، شاخص‌هاي بورس و به خصوصشاخص كل تلقي مي‌گردد. در حال حاضر غالب سرمايه‌گذاران نهادي و انفرادي در بورساوراق بهادار تهران، حركت و جهت بازار را به صورت دوره‌اي با اين معيار اندازه‌گيريمي‌كنند. هر چند بورس اوراق بهادار تهران شاخص‌هاي متعددي را به صورت روزانه محاسبهو منتشر مي‌نمايد اما توجه اصلي استفاده‌كنندگان به شاخص كل است.
با توجه بهتجاربي كه از كج‌فهمي‌هاي سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي نسبت به شناخت و تحليل اين شاخصوجود دارد، مقاله حاضر به منظور درك آسان شاخص كل ابتدا به تعريف و تبيين شاخص‌هايبازار سرمايه، بررسي توصيفي- تحليلي شاخص كل در سال 1382 و خصوصيات قابل توجه اينشاخص مي‌پردازد. در پايان نيز نتيجه‌گيري بحث ارائه گرديده است.

مفهوم شاخص سهام
شاخص، يك معيار آماري است كه تغيير حركت وجهت يك اقتصاد يا يك بازار سهام را نشان مي‌دهد. در بازارهاي مالي اساساً شاخص يكپرتفوي فرضي از اوراق بهادار است كه شامل كل بازار مربوطه يا بخشي از آن است. مثلاًشاخص كل بورس اوراق بهادار تهران پرتفويي فرضي از كليه سهام پذيرفته شده است درحالي كه شاخص مالي در برگيرنده پرتفويي فرضي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هولدينگاست.
هر شاخص داراي متدولوژي محاسباتي خاصي است كه معمولاً بر حسب تغيير از يكارزش مبنا بيان مي‌شود. مثلاً شاخص كل بورس تهران بر مبناي فرمول لاسپيرز باكمي‌تعديل و بر پايه ارزش يكصد محاسبه مي‌گردد. اما بايد توجه داشت كه ارزش عدديشاخص، بار اطلاعاتي چنداني ندارد. به عنوان مثال اگر بدانيم كه شاخص كل بورس تهراندر پايان سال 1382 عدد 11379 است اطلاعات مهمي‌از آن به دست نمي‌آيد اما در صورتيكه بدانيم شاخص بورس طي سال 1382 معادل 124 درصد رشد داشته است احتمالاً به عملكردمناسبي در سال فوق پي خواهيم برد.

شاخص كل در سال 1382
شاخص كل بورس تهران كه به آن تپيكسمي‌گويند شامل پرتفوي فرضي از كل سهام پذيرفته شده در بورس است. اين شاخص همانندشاخص‌هاي مالي و صنعت تنها بيانگر تغييرات قيمت سهام طي يك دوره زماني مي‌باشد. البته بايد توجه كرد كه اين شاخص‌ها بيانگر بازده واقعي سهام مندرج در پرتفوي آنهانيست . از اينرو شاخص كل، معيار اندازه گيري بازده نيست زيرا در محاسبه شاخص مذكوراثرات عوامل اثرگذار بر بازده همچون سود سهام پرداختي در نظر گرفته نشده است.
شاخص كل بورس تهران در ابتداي سال 1382 معادل 5071 بود كه در پايان سال 1382 بهعدد 11379 رسيد. (توجه داشته باشيد كه عدد شاخص فاقد واحد است.) تغييرات سال گذشتهاين شاخص بيانگر آنست كه شاخص مذكور رشدي معادل 124درصد داشته است. در اولين نظرممكن است تصور كنيم كه اگر پرتفويي شامل كليه سهام بورس تهران داشتيم بازدهي معادل 124درصد بدست مي‌آوريم. اين نتيجه‌گيري نادرست است زيرا محاسبات بازده كل بورس درسال 1382 نشانگر حدود 142درصد بازدهي است. اين تفاوت از كجا ناشي مي‌شود؟ دليل اينتفاوت بصورت مفهومي‌ناشي از عدم لحاظ نمودن اثر كليه پارامترهاي اثرگذار بر بازدهدر شاخص كل شامل ماليات خريد و فروش سهام، بسته بودن محدوده نوسان قيمت‌ها، عدمتوجه به اثر تورم بر ارزش‌هاي پولي شاخص و مهمتر از همه عدم درج سود سهام پرداختياست. از اينرو شاخص كل را نمي‌توان به عنوان ابزار سنجش عملكرد پرتفوي انفرادي ياشركتي بكارگرفت. به عبارت ساده تر نمي‌توان گفت بازده بورس طي سال 1382 معادل 124درصد بوده است بلكه اين معيار تنها نشانگر جهت مثبت بازار در سال 1382 است. ازآنجا كه شاخص قيمت و بازده، سود سهام پرداختي شركت‌ها را نيز در محاسبه شاخص درجمي‌نمايد، رشد آن طي سال 1382 (معادل 138درصد) به نرخ بازدهي كل بسيار نزديك‌تراست.
لازم به ذكر است كه هرچند هدف اين مقاله بررسي ساير شاخص‌ها نيست امابررسي اجمالي تغييرات شاخص‌هاي مالي و صنعت نيز بيانگر فقدان توانايي آنها براياندازه‌گيري عملكرد پرتفوي افراد و شركت‌ها است. طي سال 82 شاخص‌هاي مالي و صنعت بهترتيب 285 درصد، 216 درصد رشد نشان داده‌اند كه تفاوت فاحشي با بازدهي 142درصد بورسدارند.
نگاهي بر روند شاخص كل در سال 82 بيانگر آنست كه شاخص از ابتداي سال تا 06/05/82 معادل 189درصد رشد داشته است. اين رشد به جز فواصل تاريخي 13/03/82 تا 31/03/82 تقريباً بلاانقطاع ادامه داشته است.
شاخص كل بين تاريخ‌هاي 06/05/82لغايت 19/08/82 در مجموع تغييري نداشته و در اين فاصله در نقطه 28/07/82 معادل 21درصد نيز نسبت به 06/05/82 كاهش نشان داده است. پس شاخص كل از 19/08/82 با ارزش 9،568 بلاانقطاع تا تاريخ 17/10/82 افزايش مي‌يابد تا به ارزش 11210 مي‌رسد. روندشاخص كل در اين تاريخ تا 25/12/82 افزايش نشان نمي‌دهد اما مجدداً از تاريخ 25/12/82 رشد شاخص شروع و تا آخرين روزكاري سال 82 شاخص به عدد 11379 مي‌رسد.
يكي از نتايج مهمي‌كه از بررسي فوق استخراج مي‌گردد آنست كه 77 درصد رشد شاخصسال 82 (189درصد) در 4 ماهه اول سال رخ داده است و تنها 23 درصد آن در 8 ماهه بعديواقع گرديده است. جالب است كه بررسي تغييرات شاخص كل در سال 1381 نيز پشتيباننتيجه‌گيري مذكور است. در سال 1381 رشد شاخص كل 34 درصد بوده است كه 28 درصد آنيعني 82 درصد رشد شاخص كل در 4 ماهه اول سال رخ داده است.

خصوصيات قابل توجه شاخص
به هر ترتيب، شاخص‌ها ابزارهايسودمندي براي رديابي روندهاي بازار هستند. شاخص‌هاي بورس معمولاٌ بعنوان يكي ازمعيارهاي مهم رونق يا ركود اقتصاد داخلي نيز به كار مي‌روند. تحليل گران ماليمعتقدند كه درك شاخص و تغييرات آن مي‌تواند به سرمايه‌گذاران در تصميماتسرمايه‌گذاري مناسبتر ياري رساند. از اينرو كارايي شاخص، بخشي از كارايي بورس سهامتلقي مي‌شود.

بنابراين، استفاده كنندگان شاخص‌ها به خصوص سرمايه‌گذارانسهام در تحليل‌هاي خود بايد به موارد زير توجه نمايند:
1.
انحرافاتمحاسباتي: غالب شاخص‌ها از جمله شاخص‌هاي كل، صنعت و مالي در بورس تهرانبر مبناي سرمايه بازار موزون، محاسبه مي‌شوند يعني سهامي‌كه سرمايه بازار بالاييدارد وزن و اثر بيشتري بر تغييرات شاخص دارد. در عوض، تغييرات قيمت سهام شركت‌هايكوچك چندان اثري بر شاخص ندارد.
به عنوان نمونه، اگر امروز سه شركت بزرگ (Big dogs) فارس و خوزستان، سايپا و ايران خودرو هر يك 5 درصد افزايش قيمت بيابند شاخصكل معادل 115 واحد افزايش خواهديافت كه به معناي رشدي بيش از 1 درصد در شاخص است. اين درحالي است كه تغييرات قيمت ده‌ها شركت همچون دارويي حكيم، اشتادموتورز، نساجيايران و امثالهم تا ميزان 10 درصد نيز تقريباٌ اثري بر شاخص ندارد.

به طوركلي، مي‌توان گفت كه درج وزن بازار در شاخص يك راه منطقي براي دستيابي به تصويربازار است اما اين متدولوژي موجب ناپايداري فزاينده شاخص مي‌گردد. برخي از تحليلگران مالي معتقدند كه شاخص با وزن‌هاي مساوي منصفانه تر است زيرا اثر تغييراتسهام‌هاي كوچكتر را بهتر نشان مي‌دهد.

2.
انحراف تاريخي: به دليل تغيير در تعداد و جوانب شركت‌هاي مندرج در يك شاخص، روند يك شاخص نمي‌تواندالگوي معاملاتي پرتفوي شاخص در ميان مدت و بلندمدت باشد. از اينرو خبرگان ماليبرآنند كه شاخص‌ها تنها حافظه كوتاه مدت بازارهستند.

نتيجه‌گيري
شاخص‌هاابزارهاي سودمند اندازه‌گيري جهت و حركت بازار بخصوص در كوتاه مدت هستند. اين ابزارهنگامي‌سودمندي خود را نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاران بدانند شاخص چه چيزهايي راارائه مي‌كند و همچنين چه چيزهايي را ارائه نمي‌كند. آنچه را كه از طريق شاخص‌هايكل، صنعت و مالي نمي‌توان دريافت شامل موارد زير است
الف) شاخص‌ها دلايل حركتقيمت‌ها را نشان نمي‌دهند.

ب) شاخص معيار سنجش عملكرد پرتفوي سرمايه‌گذاراننيست.

ج) شاخص فاقد قابليت مقايسه در بلند مدت است.

د) هر قدرشاخص‌ها به صنايع و طبقات مربوطه خردتر شوند، سودمندي بيشتري در تصميماتسرمايه‌گذاري دارند.

بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، روند تاريخي شاخص بورساوراق بهادار تهران بيانگر رشد فزاينده در 4 ماهه ابتداي سالاست.

 

ارسالی کاربر : هادی نقوی

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی